W zależności od wymagań Klienta Kancelaria świadczy usługi przede wszystkim w postaci:

  1. ustnych porad prawnych,
  2. pisemnych opinii prawnych, analiz prawnych oraz pism procesowych,
  3. szeroko rozumianej reprezentacji zarówno na etapie negocjacji, jak i postępowania przygotowawczego, sądowego, administracyjnego, czy sądowo-administracyjnego,

Wynagrodzenie Kancelarii jest ustalane na podstawie konkretnego problemu prawnego przedstawionego przez Klienta i zależy przede wszystkim od takich czynników jak:

  1. rodzaj zlecenia,
  2. termin wykonania zlecenia,
  3. wartość przedmiotu sprawy,
  4. wymagany nakład pracy Kancelarii.

Wynagrodzenie może być płatne w formie ryczałtu lub rozliczane według stawki godzinowej.

Jestemy na Google+
Google+