Kancelaria świadczy usługi prawnicze na rzecz osób fizycznych, które obejmują następujące dziedziny:

Prawo cywilne

1. Sporządzanie pism procesowych z zakresu prawa cywilnego

2. Reprezentacja Klientów w postępowaniach sądowych

3. Negocjowanie, sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych

4. Prowadzenie spraw z zakresu własności i praw rzeczowych (zasiedzenia, ochrona posiadania, zniesienie współwłasności)

5. Windykacja należności (negocjacje w zakresie spłat zobowiązań przez dłużników, przygotowanie treści porozumień dotyczących spłat zobowiązań, odzyskiwanie i sprzedaż przedmiotów zabezpieczeń)

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Doradztwo oraz reprezentacja procesowa w sprawach o:

1. Rozwód, separacje, unieważnienie małżeństwa,

2. Zniesienie współwłasności majątkowej małżeńskiej, podział majątku wspólnego małżonków,

3. Alimenty,

4. Ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,

5. Ustalenie miejsca pobytu dziecka, oraz w sprawach związanych z opieką i kuratelą.

Prawo spadkowe

Doradztwo oraz reprezentacja procesowa obejmuje zagadnienia dotyczące:

1. Stwierdzenia nabycia spadku,

2. Działu spadku,

3. Przyjęcia lub odrzucenia spadku,

4. Wyjawienia przedmiotów spadkowych,

5. Dochodzenia roszczeń o zachowek,

6. Dochodzenia roszczeń osób wydziedziczonych.

Prawo pracy

Pomoc prawna świadczona dla klientów indywidualnych (pracowników) obejmuje:

1. Doradztwo w zakresie spraw ze stosunku pracy oraz związanych ze stosunkiem pracy (w tym analiza treści umów o pracę oraz kontraktów menadżerskich),

2. Udział w negocjacjach oraz sporach sądowych pomiędzy stronami stosunku pracy.

Prawo karne

Reprezentacja Klientów w postępowaniach:

1. Przed Prokuraturą i Sądem,

2. W sprawach o wykroczenia,

3. W sprawach o wykroczenia i przestępstwa skarbowe,

4. W których występują w charakterze pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego.

Prawo administracyjne

1. Sporządzanie pism procesowych,

2. Reprezentacja w trakcie postępowania administracyjnego.

Jestemy na Google+
Google+