Pierwszy na rynku komentarz Kodeksu pracy 2009, skierowany do menadżerów, którzy podejmują decyzje w sprawach kadrowych. Autorzy analizują kwestie związane ze stosowaniem poszczególnych przepisów (problemy bieżące, średnio- i długoterminowe) wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, wskazują konkretne ścieżki postępowania, procedury, wzory. Komentarz obfituje w przykłady, aktualne orzecznictwo, poglądy doktryny. Na uwagę zasługuje język publikacji - autorzy, komentując przepisy, unikają hermetycznego żargonu prawników, co nie przeszkadza utrzymaniu właściwego poziomu ścisłości merytorycznej. Profesjonalna kadra pod okiem wybitnych redaktorów stworzyła świetne dzieło.


 

 mms img41686059Artykuł "Skocz po unijną kasę" opublikowany w Transport Manager (nr 3 czerwiec - lipiec 2014).
Nowa perspektywa finansowa na lata 2014-2020 przewiduje przeznaczenie kwoty 119 mld euro na finansowanie badań i rozwoju, innowacji, transportu, ochrony środowiska oraz rolnictwa. W artykule zaprezentowane są przykłady wykorzystania funduszy unijnych dla rozwoju małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

 


 

 

TM 12Artykuł "Unijny zastrzyk gotówki na innowacje" opublikowany w Transport Manager (nr 6 grudzień - styczeń 2015/2016)
Zarówno firmy, jak i samorządy z niecierpliwością oczekują uruchomienia naborów wniosków o dofinansowanie w ramach nowych środków UE, przyznanych Polsce na lata 2014-2020. Budżet dla Polski do rozdysponowania w ramach nowej Perspektywy Finansowej UE wynosi 82,5 mld euro. Programy, w ramach których będzie można ubiegać o dofinansowanie, często stanowią kontynuacje programów z poprzedniej perspektywy, tj. 2007 - 2013, niemniej spodziewać się należny szeregu nowości, zwłaszcza w odniesieniu do reguł ubiegania się o dofinansowanie.


 

 

Screen Shot 08 22 16 at 10Artykuł "Unijne wsparcie polskiego intermodalu - znów są unijne pieniądze na transport" opublikowany w Transport Manager (nr 3 czerwiec - lipiec 2016)

W ramach aktualnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 jedną z dziedzin transportu wyróżnioną przez Unię Europejską jest transport intermodalny, dla rozwoju którego w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko przewidziano Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych.

 


 

 

TM2018 2Artykuł "Nie daj się nabić w fundusze" opublikowany w Transport Manager (nr 5 październik-listopad 2017 r.).
Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu ze środków unijnych wiąże się z dużymi nakładami czasowymi i finansowymi przedsiębiorcy. Wprawdzie zdecydowana większość przedsiębiorców zleca przygotowanie dokumentacji projektowej wyspecjalizowanym podmiotom, ale takie rozwiązanie również wymaga wielu godzin pracy spędzonych nad koncepcją i planem projektu, zgromadzeniem dodatkowej dokumentacji związanej z planowaną inwestycją oraz spotkań z konsultantami przygotowującymi wniosek.


 

TM2018 Artykuł pt. "Dane osobowe-jeszcze bardziej chronione" opublikowany w Transport Manager (nr 32 kwiecień-maj 2018)
Dane osobowe to wszelkie informacje, dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Taką definicję danych osobowych formułuje ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ustawa nie przewiduje jednak katalogu informacji, które należy uznawać za dane osobowe. W praktyce, danymi osobowymi będą zatem wszelkie informacje, które pozwalają na identyfikację osoby fizycznej, w tym ustalenie jej tożsamości, w szczególności numeru PESEL, linii papilarnych.


Jestemy na Google+
Google+