Dopuszczalność– w świetle art. 89 § 1 k.c. - warunku w oświadczeniu uprawnionego o zrzeczeniu się ograniczonego prawa rzeczowego.

Pytanie: Czy uprawniony w ramach służebności osobistej dokonujący zrzeczenia się ograniczonego prawa rzeczowego może w swoim oświadczeniu zastrzec warunek
w rozumieniu art. 89 k.c., czyli uzależnić powstanie lub ustanie skutków zrzeczenia od zdarzenia przyszłego i niepewnego?

 

Odpowiedź: Zrzeczenie się jest oświadczeniem jednostronnym, zatem nie może być uzależnione od warunków w rozumieniu art. 89 k.c. Doniosłość prawną miałoby tylko oświadczenie uprawnionego, które należałoby traktować jako zrzeczenie się prawa, natomiast zachowanie właściciela byłoby pozbawione doniosłości prawnej. Uzależnienie powstania lub ustania skutków oświadczenia o zrzeczeniu się ograniczonego prawa rzeczowego od zdarzenia przyszłego i niepewnego jest prawnie nieskuteczne.

KONFERENCJA „NIE DAJ SIĘ NABIĆ W FUNDUSZE! NA JAKIE ZEWNĘTRZNE WSPARCIE FINANSOWE MASZ SZANSE – PRZEWOŹNIKU, A NA JAKIE NIE – MIMO, ŻE TWÓJ DORADCA FINANSOWY JEST OPTYMISTĄ…” – WARSZAWA, 24 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU

>Mamy zaszczyt i przyjemność powiadomić Naszych Klientów, iż zostaliśmy zaproszeni do udziału w Konferencji "Nie daj się nabić w fundusze! Na jakie zewnętrzne wsparcie finansowe masz szanse - przewoźniku, a na jakie nie – mimo, że Twój doradca finansowy jest optymistą...", która to odbędzie się w dniu 24 października 2017 roku w Warszawie, w hotelu Novotel Airport (ul. 1 Sierpnia 1, skrzyżowanie z Al. Żwirki i Wigury).
Nasz Prelegent, podczas wykładu zatytułowanego "Nie daj się nabić w fundusze! Na jakie zewnętrzne wsparcie finansowe masz szanse - przewoźniku, a na jakie nie – mimo, że Twój doradca finansowy jest optymistą...", przedstawi aktualne szanse pozyskania dofinansowania z funduszy europejskich na działalność transportową. Nasz Prelegent zaprezentuje również unijne i krajowe źródła finansowania działalności przedsiębiorstw transportowych.
Po prelekcji planowane są konsultacje z ekspertem.

Nasze osiągnięcia z ostatnich 12 miesięcy

Utworzono: Dnia

Przykładowe projekty społeczne, które uzyskały pozytywną ocenę/dofinansowanie w ciągu ostatnich 12 miesięcy:

1)    „Młodości, ty nad poziomy wylatuj! Program zindywidualizowanej i kompleksowej aktywizacji zawodowej osób z grupy NEET po przejściach w woj. śląskim”,  1.2 POWER, woj. śląskie,
2)    „Od uzależnienia do niezależności – program aktywizacji zawodowej osób młodych z uzależnieniami  
w woj. lubuskim”, 1.2 POWER, woj. lubuskie,
3)    „Uniezależnieni w woj. świętokrzyskim”, 1.2 POWER, woj. świętokrzyskie,
4)    „Grzeczni idą do nieba, niegrzeczni są dobrymi pracownikami”, 1.3 POWER, ogólnopolski,
5)    „Monar24 – kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – podopiecznych Monaru”, 7.1.2 RPO woj. wielkopolskie,
6)    „Monar24 – aktywizacja społeczno-zawodowa kobiet z DSM:, 9.1 RPO woj. dolnośląskim,
7)    „Uniezależnieni w woj. zachodniopomorskim”, 1.2 POWER, zachodniopomorskie,
8)    „Klub Młodzieżowy Monar”, 9.2 RPO mazowieckie,
NOWE!
9)    „Program aktywizacji społeczno zawodowej podopiecznych Monaru w woj. mazowieckim”, 9.1 RPO mazowieckie (negocjacje),
10)    „Program aktywizacji społeczno zawodowej podopiecznych Monaru, Caritasu i Antidotum w woj. mazowieckim”, 9.1 RPO mazowieckie (negocjacje),

Konferencja "Bezpieczeństwo IT" - Warszawa, 9 czerwca 2016

Mamy zaszczyt i przyjemność powiadomić Naszych Klientów, iż zostaliśmy zaproszeni do udziału w Konferencji "Bezpieczeństwo IT", która to odbędzie się 9 czerwca 2016 roku w Warszawie.

Nasz Prelegent, podczas wykładu zatytułowanego „Możliwość uzyskania dofinansowania unijnego w perspektywie finansowej 2014 - 2020” przedstawi aktualne szanse pozyskania dofinansowania na inwestycje z Wojewódzkich Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014 - 2020.

Po prelekcji planowane są konsultacje z ekspertem.

Konferencja "Gwarantowane zasilanie" - 22 marca 2016 roku

aprilcopyaa

Mamy zaszczyt i przyjemność powiadomić Naszych Klientów, iż zostaliśmy zaproszeni do udziału w Konferencji "Gwarantowane zasilanie", która to odbędzie się 22 marca w Warszawie.

Nasz Prelegent, podczas wykładu zatytułowanego „Możliwość uzyskania dofinansowania unijnego w perspektywie finansowej 2014 - 2020” przedstawi aktualne szanse pozyskania dofinansowania na inwestycje z Wojewódzkich Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014 - 2020.

Po prelekcji planowane są konsultacje z ekspertem.

Jestemy na Google+
Google+