renta dożywotnia

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pozytywnie ocenił rządowy projekt w zakresie uregulowania instytucji renty dożywotniej oraz ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym.

Jestemy na Google+
Google+