Nasze osiągnięcia z ostatnich 12 miesięcy

Utworzono: Dnia

Przykładowe projekty społeczne, które uzyskały pozytywną ocenę/dofinansowanie w ciągu ostatnich 12 miesięcy:

1)    „Młodości, ty nad poziomy wylatuj! Program zindywidualizowanej i kompleksowej aktywizacji zawodowej osób z grupy NEET po przejściach w woj. śląskim”,  1.2 POWER, woj. śląskie,
2)    „Od uzależnienia do niezależności – program aktywizacji zawodowej osób młodych z uzależnieniami  
w woj. lubuskim”, 1.2 POWER, woj. lubuskie,
3)    „Uniezależnieni w woj. świętokrzyskim”, 1.2 POWER, woj. świętokrzyskie,
4)    „Grzeczni idą do nieba, niegrzeczni są dobrymi pracownikami”, 1.3 POWER, ogólnopolski,
5)    „Monar24 – kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – podopiecznych Monaru”, 7.1.2 RPO woj. wielkopolskie,
6)    „Monar24 – aktywizacja społeczno-zawodowa kobiet z DSM:, 9.1 RPO woj. dolnośląskim,
7)    „Uniezależnieni w woj. zachodniopomorskim”, 1.2 POWER, zachodniopomorskie,
8)    „Klub Młodzieżowy Monar”, 9.2 RPO mazowieckie,
NOWE!
9)    „Program aktywizacji społeczno zawodowej podopiecznych Monaru w woj. mazowieckim”, 9.1 RPO mazowieckie (negocjacje),
10)    „Program aktywizacji społeczno zawodowej podopiecznych Monaru, Caritasu i Antidotum w woj. mazowieckim”, 9.1 RPO mazowieckie (negocjacje),

Jestemy na Google+
Google+