Zawarcie umowy darowizny na wypadek śmierci

Sąd Najwyższy uchwałą z 13.12.2013 r. (III CZP 79/13) orzekł o dopuszczalności zawarcia umowy darowizny na wypadek śmierci, pod warunkiem, że jej przedmiotem są konkretne rzeczy lub prawa, a umowa nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Jestemy na Google+
Google+