Specjalizacja - Prawo zamówień publicznych

Kancelaria wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie w zakresie stosowania Prawa zamówień publicznych od stycznia 2016 roku wprowadzi nową usługę polegającą na przeprowadzeniu cyklu szkoleń z zakresu Prawa zamówień publicznych.
Szkolenia dotyczyć będą praktycznych aspektów stosowania prawa, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z udziałem Przedsiębiorców w przetargach.
O konkurencyjności wprowadzonej usługi świadczy to, iż koszt udziału Przedsiębiorcy w szkoleniu w całości sfinansowany zostanie ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w pramach projektu POWER Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku.
Kalendarz szkoleń dostępny będzie na stronie Kancelarii w zakładce Aktualności.
Zapraszamy.

 

Jestemy na Google+
Google+