Kancelaria oferuje również pomoc za pośrednictwem komunikacji elektronicznej. W przypadku wyboru takiej formy porady należy szczegółowo opisać sprawę w poniższym formularzu z powołaniem się na okoliczności oraz dokumenty dotyczące sprawy.
Kancelaria zastrzega, iż odpowiada na przesłane zgłoszenia zgodnie z kolejnością ich otrzymania.

Kontakt za pośrednictwem poczty e - mail nie skutkuje zawarciem umowy z Kancelarią,
w szczególności nie będzie zawarciem umowy przesłanie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dokumentacji lub innych materiałów związanych ze świadczoną przez Kancelarię pomocą prawną.
Nie skutkuje zawarciem umowy złożenie poprzez e - mail jednostronnego oświadczenia nadawcy, którym to zleca Kancelarii udzielenie na jego rzecz lub innej osoby, czy podmiotu gospodarczego pomocy prawnej.

Formularz kontaktowy

Jestemy na Google+
Google+