prawo telekomunikacyjne

W styczniu 2013 roku znowelizowane zostało Prawo telekomunikacyjne, w zakresie "pro -Abonenckim". Dzięki przyjętym rozwiązaniom prawnym możemy:

-zawierać umowy w formie elektronicznej,

-czekać jeden dzień na przeniesienie numeru telefonu do innego, niż dotychczasowy, operator.

Szerzej chronione są Państwa dobra osobiste,czy prywatność (cookies).

dodano: 18 listopada 2013 roku

Jestemy na Google+
Google+