Zrzeczenie się użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa

Sąd Najwyższy uchwałą z 13.12.2013 r. (III CZP 81/13) orzekł, że użytkownik wieczysty, który nie może zrzec się przysługującego mu prawa na podstawie przepisów ustawy z 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (jedn. tekst: Dz. U. z 2012 r. poz. 1187 ze zm.), może wyzbyć się tego prawa zgodnie z art. 902[1] KC , który to zapis stosuje się w drodze analogii.

Jestemy na Google+
Google+