Nowy konkurs dla sektora MŚP - składanie wniosku tylko do 23 stycznia 2023 r.

Od 2 stycznia 2023 r. mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które aktywnie prowadzą działalność gospodarczą, uzyskując przychody z tej działalności w okresie przynajmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie będą mogły składać wnioski na dofinansowanie projektów w ramach konkursu z Działania 3.3 Innowacje w MŚP.

Wnioskodawcy już mogą przygotowywać swoje projekty, bo nabór będzie trwał tylko 21 dni – do 23 stycznia.

Rodzaje wsparcia

  • rozbudowa przedsiębiorstw, w szczególności związana z wprowadzaniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług (przez rynek rozumie się co najmniej obszar działalności gospodarczej przedsiębiorstwa otrzymującego wsparcie);
  • realizacja zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną);
  • wdrożenie wyników prac B+R do działalności gospodarczej.

Więcej informacji na stronach:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/nowe-mozliwosci-rozwoju-dla-mazowieckich-przedsiebiorcow-dzieki-funduszom-europejskim/

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/3-3-innowacje-w-msp-typ-projektu-wprowadzanie-na-rynek-nowych-lub-ulepszonych-produktow-lub-uslug-nr-rpma-03-03-00-ip-01-14-122-22/

 

Jestemy na Google+
Google+