Konferencja "Bezpieczeństwo IT" - Warszawa, 9 czerwca 2016

Mamy zaszczyt i przyjemność powiadomić Naszych Klientów, iż zostaliśmy zaproszeni do udziału w Konferencji "Bezpieczeństwo IT", która to odbędzie się 9 czerwca 2016 roku w Warszawie.

Nasz Prelegent, podczas wykładu zatytułowanego „Możliwość uzyskania dofinansowania unijnego w perspektywie finansowej 2014 - 2020” przedstawi aktualne szanse pozyskania dofinansowania na inwestycje z Wojewódzkich Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014 - 2020.

Po prelekcji planowane są konsultacje z ekspertem.

Konferencja "Gwarantowane zasilanie" - 22 marca 2016 roku

aprilcopyaa

Mamy zaszczyt i przyjemność powiadomić Naszych Klientów, iż zostaliśmy zaproszeni do udziału w Konferencji "Gwarantowane zasilanie", która to odbędzie się 22 marca w Warszawie.

Nasz Prelegent, podczas wykładu zatytułowanego „Możliwość uzyskania dofinansowania unijnego w perspektywie finansowej 2014 - 2020” przedstawi aktualne szanse pozyskania dofinansowania na inwestycje z Wojewódzkich Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014 - 2020.

Po prelekcji planowane są konsultacje z ekspertem.

Specjalizacja - Prawo zamówień publicznych

Kancelaria wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie w zakresie stosowania Prawa zamówień publicznych od stycznia 2016 roku wprowadzi nową usługę polegającą na przeprowadzeniu cyklu szkoleń z zakresu Prawa zamówień publicznych.
Szkolenia dotyczyć będą praktycznych aspektów stosowania prawa, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z udziałem Przedsiębiorców w przetargach.
O konkurencyjności wprowadzonej usługi świadczy to, iż koszt udziału Przedsiębiorcy w szkoleniu w całości sfinansowany zostanie ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w pramach projektu POWER Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku.
Kalendarz szkoleń dostępny będzie na stronie Kancelarii w zakładce Aktualności.
Zapraszamy.

 

Konferencja Transport Manager - 22 października 2015 roku

aprilcopyaa

Mamy zaszczyt i przyjemność powiadomić Naszych Klientów, iż po raz trzeci zostaliśmy zaproszeni do udziału w zorganizowanej pod patronatem dwumiesięcznika TRANSPORT MANAGER Konferencji "Praktyczne Aspekty Zarządzania Transportem", która to odbędzie się 22 października w Poznaniu.

Nasz Prelegent, podczas wykładu zatytułowanego „Fundusze Unii Europejskiej również dla firm z sektora TSL. Nowa perspektywa do 2020r. – nowe możliwości” przedstawi aktualne szanse pozyskania dofinansowania na inwestycje z Wojewódzkich Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014 - 2020.

Po prelekcji planowane są konsultacje z ekspertem.

 

 

Jestemy na Google+
Google+