Specjalizacja - Prawo zamówień publicznych

Kancelaria wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie w zakresie stosowania Prawa zamówień publicznych od stycznia 2016 roku wprowadzi nową usługę polegającą na przeprowadzeniu cyklu szkoleń z zakresu Prawa zamówień publicznych.
Szkolenia dotyczyć będą praktycznych aspektów stosowania prawa, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z udziałem Przedsiębiorców w przetargach.
O konkurencyjności wprowadzonej usługi świadczy to, iż koszt udziału Przedsiębiorcy w szkoleniu w całości sfinansowany zostanie ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w pramach projektu POWER Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku.
Kalendarz szkoleń dostępny będzie na stronie Kancelarii w zakładce Aktualności.
Zapraszamy.

 

Konferencja Transport Manager - 22 października 2015 roku

aprilcopyaa

Mamy zaszczyt i przyjemność powiadomić Naszych Klientów, iż po raz trzeci zostaliśmy zaproszeni do udziału w zorganizowanej pod patronatem dwumiesięcznika TRANSPORT MANAGER Konferencji "Praktyczne Aspekty Zarządzania Transportem", która to odbędzie się 22 października w Poznaniu.

Nasz Prelegent, podczas wykładu zatytułowanego „Fundusze Unii Europejskiej również dla firm z sektora TSL. Nowa perspektywa do 2020r. – nowe możliwości” przedstawi aktualne szanse pozyskania dofinansowania na inwestycje z Wojewódzkich Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014 - 2020.

Po prelekcji planowane są konsultacje z ekspertem.

 

 

Nowa usługa - Ignorantia iuris nocet

Kancelaria świadczy stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych i w tym zakresie poza standardowym zakresem wykonywanej dotychczas pomocy prawnej poprzez:

 • udzielanie porad prawnych ,
 • sporządzanie  opinii i analiz prawnych, 
 • sporządzanie projektów umów,
 • udzielanie konsultacji w zakresie umów już sporządzonych,
 • udział w  negocjacjach gospodarczych,
 • dochodzenie należności Klienta od jego dłużników w ramach postępowania przedsądowego, sądowego i egzekucyjnego,
 • udział w postępowaniu sądowym oraz przed innymi organami orzekającymi i urzędami,
 • sporządzanie aktów prawa wewnętrznego spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji oraz spółdzielni,
 • doradztwa w zakresie prawa pracy.

Kancelaria wprowadziła nową usługę polegającą na bieżącym informowaniu Klienta o zmianach w obowiązujących przepisach prawa dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez Klienta lub pozostających w związku z tą działalnością. 

W czym się specjalizujemy?

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze prawnej świadczonej na rzecz  Firm z branży transportowej i w tym zakresie oferta Kancelarii obejmuje:

 • sporządzanie umów z zakresu usług transportowych,
 • doradztwo w zakresie stosowania prawa pracy w branży transportowej,
 • obsługę  przedprocesową i procesową  przewoźników na etapie postępowania pojednawczego oraz sądowego, w sporach serwisowych, przed organami administracji publicznej, w sprawach o odszkodowanie, w sporach z zakresu prawa pracy.
Jestemy na Google+
Google+