Zawarcie umowy darowizny na wypadek śmierci

Sąd Najwyższy uchwałą z 13.12.2013 r. (III CZP 79/13) orzekł o dopuszczalności zawarcia umowy darowizny na wypadek śmierci, pod warunkiem, że jej przedmiotem są konkretne rzeczy lub prawa, a umowa nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone

Sąd Najwyższy uchwałą z 13.12.2013 r. (III CZP 74/13) orzekł, że istnienie "uzasadnionego interesu" nie stanowi przesłanki materialnoprawnej do wytoczenia powództwa o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone.

rozwód

W sprawie o rozwód przesłuchanie strony stanowi regułę, od której sądy odstępują jedynie w uzasadnionych i wyjątkowych sytuacjach.

dodano:18 listopada 2013 rok

prawo telekomunikacyjne

W styczniu 2013 roku znowelizowane zostało Prawo telekomunikacyjne, w zakresie "pro -Abonenckim". Dzięki przyjętym rozwiązaniom prawnym możemy:

-zawierać umowy w formie elektronicznej,

-czekać jeden dzień na przeniesienie numeru telefonu do innego, niż dotychczasowy, operator.

Szerzej chronione są Państwa dobra osobiste,czy prywatność (cookies).

dodano: 18 listopada 2013 roku

renta dożywotnia

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pozytywnie ocenił rządowy projekt w zakresie uregulowania instytucji renty dożywotniej oraz ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym.

Więcej artykułów…

Jestemy na Google+
Google+