renta dożywotnia

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pozytywnie ocenił rządowy projekt w zakresie uregulowania instytucji renty dożywotniej oraz ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym.

Transport manager

W numerze czwartym listopad-grudzień 2013 "Transport manager" ukaże się, przygotowany przez Naszą Kancelarię, artykuł o możliwości uzyskania pomocy publicznej przez przedsiębiorców.

Polecam, adwokat Katarzyna Więckowska

Jestemy na Google+
Google+