rozwód

W sprawie o rozwód przesłuchanie strony stanowi regułę, od której sądy odstępują jedynie w uzasadnionych i wyjątkowych sytuacjach.

dodano:18 listopada 2013 rok

prawo telekomunikacyjne

W styczniu 2013 roku znowelizowane zostało Prawo telekomunikacyjne, w zakresie "pro -Abonenckim". Dzięki przyjętym rozwiązaniom prawnym możemy:

-zawierać umowy w formie elektronicznej,

-czekać jeden dzień na przeniesienie numeru telefonu do innego, niż dotychczasowy, operator.

Szerzej chronione są Państwa dobra osobiste,czy prywatność (cookies).

dodano: 18 listopada 2013 roku

renta dożywotnia

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pozytywnie ocenił rządowy projekt w zakresie uregulowania instytucji renty dożywotniej oraz ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym.

Transport manager

W numerze czwartym listopad-grudzień 2013 "Transport manager" ukaże się, przygotowany przez Naszą Kancelarię, artykuł o możliwości uzyskania pomocy publicznej przez przedsiębiorców.

Polecam, adwokat Katarzyna Więckowska

Jestemy na Google+
Google+